Sari la conținut

Termeni și condiții

1. Acceptarea Termenilor

Maxmamspus.ro este un site ce oferă servicii de tip publishing. Vă rugăm să citiți cu atenție această pagină înainte să folosiți serviciile Maximamspus.ro. Prin utilizarea site-ului Maxmiamspus.ro se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare ale site-ului. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile vă rugăm să nu folosiți serviciile site-ului Maximamspus.ro. Termenii și condițiile sunt aplicabile tuturor utilizatorilor site-ului Maximamspus.ro. Ulitizatorii Maximamspus.ro sunt consierate persoanele care vizitează site-ul Maximamspus.ro și cele care contribuie cu materiale fotografice, materiale video și alte informații pe site.

2. Accesul pe Site

a. Maximamspus.ro vă garantează permisiunea de a utiliza acest site prin respectarea următorilor termeni de folosință:
(i) Site-ul se va utiliza doar în interes personal și non-comercial;
(ii) Nu veți copia sau distribui nici o parte din acest site în nici un fel de mediu, fără a obține în prealabil o autorizație scrisă de la administratorul Maximamspus.ro;
(iii) Nu veți altera sau modifica nici o parte din acest site în afară de ceea ce este necesar, la modul rezonabil, pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat;
(iv) Veți respecta termenii și condițiile acestui site.

b. Pentru a accesa anumite elemente ale acestui site, va trebui să vă creați un cont. Nu veți putea utiliza contul altei persoane, fără permisiune. Pentru crearea contului, trebuie să oferiți informații complete. Dumneavoastră sunteți unic răspunzător de activitatea ce are loc în cadrul contului dvs și trebuie să păstrați securitatea parolei contului dvs. Trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului în cazul în care securitatea contului dvs este compromisă sau contul este utilizat neautorizat de către altcineva. chiar dacă Maximamspus.ro nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea neautorizată a contului, dvs ați putea fi răspunzător de daunele cauzate site-ului sau altora prin utilizarea neautorizată.

c. Sunteți de acord să nu folosiți nici un sistem automat, care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de cereri site-ului Maximamspus.ro într-o perioadă de timp, rezonabilă pentru ca o persoană să poată să utilizeze această convenție.

d. Maximamspus.ro iși rezervă dreptul de a restricționa accesul către site oricărei persoane, fără un anunț prealabil.

e. Site-ul Maximamspus.ro poate conține linkuri spre alte site-uri, care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul Maximamspus.ro. Maximamspus.ro nu are control și nu-și asumă responsabilitatea pentru conținutul, politica sau practicile oricărui alt site. Prin utilizarea acestui site dumneavoastră absolviți în mod explicit Maximamspus.ro de orice responsabilitate ce ar rezulta din utilizarea de către dvs a unui alt site. Prin urmare, vă recomandăm să citiți termenii și condițiile pentru fiecare dintre site-urile pe care le vizitați, atunci când părăsiți site-ul Maximamspus.ro.

3. Drepturi de Autor

Conținutul acestui site vă este oferit dumneavoastră doar cu scop informațional și pentru uz personal, și nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licențiat cu alte scopuri și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate. Maximamspus.ro își rezervă toate drepturile pentru acest site și pentru conținutul acestuia. Sunteți de acord a nu vă angaja în utilizarea, copierea sau distribuirea materialelor postate unei terțe părți, în interes comercial. Dacă descărcați sau printati o copie a conținutului pentru uz personal, trebuie să dețineți toate drepturile de autor sau avizul proprietarilor conținutului. Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conținutului acestuia.

4.Postarea de Către Utilizator

a. Site-ul Maximamspus.ro permite postarea de imagini sau alte materiale de către dvs sau de către alți utilizatori; vă mai permite găzduirea, sharing-ul și/sau publicarea acestor materiale postate. Este de înțeles faptul că, indiferent dacă materialele postate sunt sau nu publicate, Maximamspus.ro nu garantează confidențialitatea materialelor.

b. Veți fi singurul răspunzător de materialele pe care le postați și de consecință postării sau publicării lor. Atunci când postați materiale, afirmați, susțineți și garantați că:
(i) Dețineți sau ați obținut licență, drepturile, consimțământul sau permisiunea de a include, utiliza și distribui materialul pe site și pe orice canale media; în același timp autorizați Maximamspus.ro în utilizarea tuturor și oricăror patente, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate, toate acestea incorporate în sau aflate în legătură cu materialele postate, în scopul includerii, utilizării sub orice formă, prelucrării și distribuirii materialelor pe site și pe orice canale media, conform celor prevăzute în acești termeni și condiții de utilizare.
(ii) Dețineți consimțământul scris și/sau permisiunea din partea fiecărei persoane identificabilă în materialele postate pe site de a apărea pe site și pe orice canale media, în condițiile și limitele prevăzute în acești termeni și condiții de utilizare . Mai exact, dețineți toate drepturile de autor pentru materialul postat. Postând materialul pe site, acordați către Maximamspus.ro o licență (în sensul cesionarii drepturilor patrimoniale de autor, potrivit legislației aplicabile) neexclusiva, cu titlu gratuit, irevocabilă, nelimitată în timp și teritorial prin care transmiteți către Maximamspus.ro toate drepturile de autor asupra materialului postat, inclusiv utilizarea, reproducerea, transformarea, distribuirea, închirierea, împrumutul, comunicarea publică, radiodifuzarea, retransmiterea prin cablu, promovarea sau redistribuirea unor părți din material în orice format media și prin orice canale media, precum și realizarea de opere derivate.

c. În legătură cu materialele postate, sunteți de asemenea de acord:
(i) Să nu postați materiale care sunt protejate de drepturile de autor, sau alte drepturi de proprietate ale unei terțe persoane, incluzând drepturile la intimitate și publicitate, decât dacă sunteți proprietarul acestor materiale sau aveți consimțământul proprietarului sau autorului de drept de a posta materialul și de a acorda licență către Maximamspus.ro în condițiile prevăzute la punctul 4b. de mai sus;
(ii) Să nu publicați elemente care ar putea dăuna site-ului Maximamspus.ro sau unei terțe persoane;
(iii) Să nu postați materiale obscene, defăimătoare, amenințătoare, pornografice, de hărțuire, care să instige la ură, materiale ofensive la adresa rasei sau etniei, materiale care să violeze vreo lege sau să fie nepotrivită în vreun fel;
(iv) Să nu postați materiale publicitare sau solicitări de colaborări comerciale;

d. În particular, dacă sunteți proprietarul unui drept de autor și considerați că vreun utilizator v-a încălcat dreptul de proprietate, puteți trimite o notificare administratorului, alături de următoarele elemente:
(i) O semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate spre deținerea dreptului de autor care este încălcat;
(ii) Identificarea elementului cu drept de autor ce se pretinde a fi încălcat sau o listă cu elementele ce se consideră a fi încălcate;
(iii) Identificarea materialului care se consideră a fi încălcat sau a fi subiectul activității de încălcare și care se dorește a fi înlăturat sau blocat accesul utilizatorului pe site;
(iv) Informație rezonabil suficientă din punct de vedere cantitativ, pentru a permite o contactare ulterioară din partea siteului – adresa, număr de telefon sau email;
(v) Dovada conform căreia sunteți îndreptățit să acționați în calitate de proprietar al materialului.

e. Sunteți conștient că în timpul utilizării site-ului vă expuneți la materiale postate dintr-o varietate de surse și că Maximamspus.ro nu este răspunzător de acuratețea, utilitatea, siguranța materialelor sau gradului în care acestea respectă drepturile de proprietate. De asemenea conștientizați faptul că vă expuneți la materiale care pot fi ofensive, indecente, respingătoare și sunteți de acord să renunțați, la orice drepturi legale sau despăgubiri pe care le le-ați putea pretinde de la Maximamspus.ro, și sunteți de acord să îi investiți și să mențineți Maximamspus.ro, pe proprietarii/operatorii, afiliații și/sau licentatorii acestuia cu imunitate completă în măsura permisă de lege privind toate aspectele legate de utilizarea siteului.

f. Maximamspus.ro vă permite accesul la materiale doar pentru a fi folosite în scop personal și non-comercial.

5. Limitarea Răspunderii

În nici un caz Maximamspus.ro, sau persoanele atașate legal, nu vor fi pasibili fată de dvs pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale punitive sau de consecință ce rezultă din orice
(i) erori, greșeli, sau lipsa de acuratețe a conținutului,
(ii) vătămare corporală sau a proprietății, de orice natură, rezultând din accesul dvs la siteul și serviciile noastre,
(iii) orice acces neautorizat sau folosință serverelor noastre securizate și/sau orice și toate date personale și/sau informații financiare stocate în acesta,
(iv) orice întrerupere sau stopare a transmisiilor dinspre sau către siteul nostru, (v) orice erori, viruși, cai troieni, sau de genul cărora pot fi transmise către sau prin siteul nostru de către o parte terță și/sau orice erori sau omisiuni în orice conținut sau pentru orice pierdere sau stricăciune de orice fel apărută că rezultat al folosinței oricărui conținut postat, transmis prin email, sau oricum altfel făcut disponibil prin siteul Maximamspus.ro, sau fie că se bazează pe garanție, contract, sau orice alte modalități legale, sau în cazul în care compania este sau nu conștientă de posibilitatea unor asemenea daune. Această limitare a răspunderii se va aplica în măsura permisă de lege în jurusdictia aplicabilă. Ați luat la cunoștință cu specificitate că Maximamspus.ro nu va fi pasibil pentru postarile utilizatorilor sau de comportamentul defăimător, ofensator sau ilegal al oricărei terțe părți și că riscul de daune din partea acestora îl suportați doar dvs. Site-ul Maximamspus.ro și facilitățile sale este conceput conform legislației din România. Maximamspus.ro nu afirmă că site-ul Maximamspus.ro este potrivit sau disponibil pentru folosință în alte locații. Cei ce accesează sau folosesc site-ul Maximamspus.ro din alte jurisdicții, sunt responsabili fata de legea locală. În cazul încălcării garanțiilor menționate la punctele 3 și 4 de mai sus, veți despăgubi integral Maximamspus.ro pentru oricare și toate acțiunile, pretențiile, cererile, costurile directe, taxele, procedurile și cheltuielile, în final stabilite printr-un ordin/decizie a instanței în sarcina Maximamspus.ro, care rezultă din sau în legătură cu sau suportate datorită încălcării sau presupusei încălcări a acestor drepturi prin utilizarea de către Maximamspus.ro a oricăror informații sau materiale postate potrivit acestor termeni și condiții de utilizare.

6. Excepții de la Penalități

Sunteți de acord să apărați, să exceptați de la penalități și să țineți Maximamspus.ro, firma mamă, ofițerii, directorii, angajații și agenții nevinovați de și împotriva oricăror și tuturor daunelor obligațiilor, pierderilor, pasibilitatilor, costurilor sau datoriilor (incluzând dar nelimitandu-se la onorariile avocaților) izvorând din:
(i) folosința și accesul dvs la siteul Maximamspus.ro,
(ii) violarea din partea dvs a oricăror termeni din acești termini de serviciu
(iii) violarea de către dvs a oricăror drepturi a unei părți terțe incluzând fără limitare orice drept de proprietate intelectuală, sau proprietate privată
(iv) orice susținere că una dintre postările utilizatorilor a cauzat daune unei terțe părți.
Această obligație de apărare și excepțiile de la penalități vor completa acești termeni de serviciu și folosința dvs a siteului Maximamspus.ro

7. Posibilitatea de a Accepta Termenii de Utilizare

Prin acceptarea prezentelor condiții afirmați fie că aveți peste 18 ani, sau sunteți minor cu capacitate de exercițiu restrânsă și aveți consimțământul părintelui sau tutorelui legal și sunteți în măsură și competent să înțelegeți termenii, condițiile, obligațiile afirmațiile reprezentările și garanțiile stabilite mai sus și să-i respectați.